TRANQUILIDAD round – dekoracyjna abstrakcja

Dekoracyjna abstrakcja – formy morficzne

W cyklu Tranquilidad (dekoracyjna abstrakcja) Jan Astner poszukuje nowych form wyrazu, odcinając się od tradycyjnych technik malarskich. Abstrakcja postmalarska w wydaniu artysty stanowi swoiste odejście od klasycznego malarstwa, przemieszczając się w kierunku bardziej konceptualnych i interdyscyplinarnych form artystycznego wyrażenia.

Należy także zauważyć, że abstrakcja postmalarska rozwijała się w kontekście szerszych zmian społecznych i kulturowych. Era powojenna przyniosła ze sobą nowe wyzwania i pytania dotyczące tożsamości, technologii, czy roli sztuki w społeczeństwie. Cykl Tranquilidad jest refleksją nad kondycją ludzką i światem współczesnym.

Abstrakcja postmalarska jako dekoracyjna abstrakcja

Abstrakcja postmalarska to kierunek w malarstwie abstrakcyjnym, który wyewoluował po okresie tzw. „postmodernizmu” w sztuce. Jest to styl, który zakłada wykraczanie poza tradycyjne granice malarstwa, często przez wykorzystanie różnorodnych mediów i technik.

Charakteryzuje się często eksperymentowaniem z formą, kolorem, teksturą i kompozycją, przy minimalnym lub całkowitym zaniechaniu figuratywności. Twórcy abstrakcji postmalarskiej mogą posługiwać się gesturalnymi posunięciami pędzla, kropkami, liniami, plamami i innymi środkami wyrazu, aby wyrazić emocje, idee lub abstrakcyjne koncepcje.

Abstrakcja postmalarska jest zwykle związana z dążeniem do odrzucenia narzuconych konwencji i otwarcia nowych dróg twórczego wyrazu. Jest to także reakcja na wcześniejsze nurty artystyczne, takie jak abstrakcjonizm, ekspresjonizm abstrakcyjny czy pop-art, starając się przekroczyć ich ograniczenia i poszukiwać nowych możliwości wyrazu artystycznego.

Dekoracyjność abstrakcji Jana Astnera

Abstrakcja postmalarska, traktowana jako dekoracyjna abstrakcja, odnosi się do wykorzystania abstrakcyjnych elementów w celu stworzenia dekoracji o estetycznym walorze. W tym kontekście abstrakcja postmalarska może być stosowana w różnych dziedzinach, takich jak wnętrzarstwo, wzornictwo czy sztuka użytkowa.

W dekoracyjnym zastosowaniu abstrakcji postmalarskiej, artysta może skupić się na kreowaniu kompozycji o harmonijnych kolorach, interesujących teksturach i dynamicznych kształtach, które mają przyciągać uwagę i nadawać pomieszczeniu lub przedmiotowi indywidualny charakter.

Techniki takie jak impasto, splamienia farbą, efekty teksturowania czy warstwowanie mogą być wykorzystane do stworzenia efektownych dzieł dekoracyjnych, które dodają głębi i dynamiki otoczeniu.

W ten sposób abstrakcja postmalarska staje się nie tylko formą artystycznego wyrazu, ale również elementem ozdobnym, który może uzupełniać i wzbogacać przestrzeń życiową lub użytkową.